Styret

Styret i Ranheim musikkforening velges blant medlemmene på årsmøtet i februar hvert år. I tillegg til styret velges det flere andre verv som medlemmer i notekomite, materialkomite, PR- og økonomikomite samt revisorer. Styret i perioden 2023-2024 består av: 
Verv
Styremedlem
Leder
Brit Blekkan Fridtjofsen
Nestleder
Kristin Eggen
Sekretær
Knut Torsethaugen
Økonomiansvarlig
Bente Næverdal
Materialforvalter
Audun Skjellnes
Styremedlem
Anne-Heidi Holthe
StyremedlemMikael Pukstad
1. varamedlem
Alfred Leistad
Søk
Driftes av Styreportalen AS